1% dla przedszkola

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM
I PRZYJACIOŁOM NASZEGO PRZEDSZKOLA ZA PRZEKAZANIE

1% SWOJEGO PODATKU za rok 2017

NA RZECZ NASZEJ PLACÓWKI.

 

 

 

 

 Prosimy o przekazanie 1% za 2018 rok.

  

Pozyskaną kwotę przeznaczymy na dalsze wzbogacanie bazy przedszkola.

 

Poniżej prezentujemy sposób wypełnienia zeznania podatkowego,

 aby poprzez Fundację Pracowniczą PRO-EKO środki trafiły do nas.

 

 

 

Dziękujemy wszystkim

 Dyrektor Przedszkola

 wraz z Gronem Pedagogicznym

 

 

 

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA

RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z

wykazu prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz wysokość kwoty na jej rzecz.

122. Numer KRS

0000064561

Wnioskowana kwota

Kwota z poz. 123 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz 118, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

123.

XX zł,XX gr

I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz.124

mogą podać cel szczegółowy 1%, a zaznaczając kwadrat w poz.125 wyrazić zgodę na

przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz.123. W

poz.126 można podać dodatkowe informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon,

e-mail).

124. Cel szczegółowy 1%

"PRZEDSZKOLE  W  GOSTYNI"

125. Wyrażam zgodę X

126.

 

 Wzór na przykładzie formularza zeznania PIT – 37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do tej pory środki trafiały do nas poprzez  Stowarzyszenie "Przyjazna szkoła":

 

 

 

Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2014!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl

 

 

 

 

 

W ramach projektu Akcja 1% dzięki Stowarzyszeniu Przyjazna Szkoła zakupiliśmy:

 

 

POMPONY  DO  TAŃCA  o wartości 1.046,00 zł

 

oraz

 

SZAFKI  DO  SZATNI (3 szt), ZABAWKI  I POMOCE DYDAKTYCZNE  o wartości  2.337,60 zł