Ramowy rozkład dnia

Przedszkolne jest czynne od 6.30 do 16.30

 

 

6.30 - 9.00

 

Początek dnia

powitanie

a)  rozmowy i kontakty z rodzicami oraz dziećmi wszystkich grup,

b)  zabawy integrujące grupę, zabawy i gry przy stolikach,

c)  zabawy konstrukcyjne i tematyczne,

d)  dowolna działalność plastyczna,

e)  prowadzenie obserwacji diagnostycznej,

f)   praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i dzieckiem oczekującym pomocy,

g)  ćwiczenia poranne,

h)  zabiegi sanitarno – higieniczne

9.00-9.30

Śniadanie. Zabiegi higieniczne po śniadaniu. Przygotowanie do zajęć dydaktycznych.

9.30-10.30

Zajęcia wychowawczo- kształcące według wybranych programów w oparciu o podstawę programową

 

___________

 

 

 

 

10.30-12.00

 Drugie śniadanie.

_____________________________________________

a)  spacery, wycieczki, pobyt w ogrodzie, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze

b)  swobodna zabawa dzieci

c)   czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, przygotowanie do obiadu, 

d)  zabawy integrujące grupę, zabawy i gry przy stolikach, zabawy konstrukcyjne i tematyczne, dowolna działalność plastyczna, prowadzenie obserwacji diagnostycznej, praca indywidualna z
dzieckiem zdolnym i dzieckiem oczekującym pomocy.

12.00-12.30

Obiad, zabiegi higieniczne po obiedzie.

 

12.30-14.00

 

Popołudnie z zabawą

a)  odpoczynek poobiedni (3 latki), zajęcia o charakterze relaksacyjnym,

b)  kontynuowanie niektórych zadań podjętych w czasie zajęć przedpołudniowych, rozwijanie zainteresowań i doskonalenie umiejętności, zajęcia dodatkowe według harmonogramów grupowych,

c)   zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorku – zabiegi sanitarno – higieniczne .

14.00-14.15

Podwieczorek

 

 

 

14.15-16.30

a)  zabawy i gry przy stolikach, dydaktyczne, językowe itp.

b)  zajęcia kreatywne: malowanie, rysowanie, wycinanie, majsterkowanie,

c)   zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy na powietrzu,  porządkowanie sali, zajęcia dodatkowe według harmonogramów grupowych,

d)  rozchodzenie się dzieci do godziny 16.30